Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ https://emailserver.tenten.vn/

Bước 2: Kích vào dấu cộng để tạo Email server

Screenshot 8

Bước 3: Nếu tạo Email server cho tên miền bạn đã đăng ký thì kích vào Khởi tạo

Screenshot 9

Nếu tạo Email server cho tên miền khác nhập tên miền muốn tạo vào

Sau đó kích Khởi tạo

Screenshot 10

Bước 4: Email server đã được khởi tạo thành công, kích vào OK để xác nhận

Screenshot 11

  

Bước 5: Sau khi kích vào Hướng dẫn sẽ hiện thị bảng sau:

Screenshot 12

Bước 6: Đăng nhập vào trang  https://domain.tenten.vn để nhập thông tin bản ghi DNS

Kéo xuống phần Thiết lập nhanh DNS thông dụng nhập nội dung tương ứng theo đúng từng phần: Host record, Type và Value như trong phần Hướng dẫn

Kích Lưu để hoàn thành nội dung 1 bản record và  Thêm để tiếp tục nhập bản record tiếp theo

Screenshot 13

Screenshot 13

Bước 7: Để tạo danh sách email, kích chọn Thêm Email

Nhập thông tin để tạo tài khoản email cho email server .

Quý khách lưu ý khi tạo mật khẩu email làm theo hướng dẫn sau: Mật khẩu ít nhất 9 ký tự trong đó có ít nhất 1 chữ hoa,1 chữ thường ,1 số ,1 ký tự đặc biệt ( !@#$%^&*…) 

Screenshot 14

Chọn OK

Screenshot 15

*** Tương tự đối với tạo danh sách Email group

Chọn Thêm Email

Nhập thông tin để tạo tài khoản group email

Bước 8: Kích vào đia chỉ webmail để vào trang email

Screenshot 16

*** Có thể thay đổi mật khẩu của địa chỉ email bằng cách kích vào biểu tượng bên tay trái trong mục Thao tác

Đối với cấp lại mật khẩu quý khách cũng tạo theo hướng dẫn sau: Mật khẩu ít nhất 9 ký tự trong đó có ít nhất 1 chữ hoa,1 chữ thường ,1 số ,1 ký tự đặc biệt ( !@#$%^&*…) 

Screenshot 17

Bước 9: Đăng nhập tên (là tên địa chỉ email) và mật khẩu email

Screenshot 18

Giao diện của email sẽ hiện thị và bạn đã có thể sử dụng Email server.

Screenshot 19

  

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4
  • companion5
  • companion6
  • companion7