Do đặc thù của mỗi hosting sẽ khác nhau, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cấu hình sub-domain về phía Landing Page trên hosting SecureWeb.

Lưu ý : Cấu hình theo IP hoặc NameServer đã trỏ về hosting SecureWeb nên các bạn chỉ cấu hình được sub-domain về phía Landing Page

Đối với tên miền chính đặt trên website thì sẽ không được.

Cấu trúc sẽ giống so với mặc định phía Landing Page.

1 3

Các bản ghi cấu hình của subdomain

Bước 1 : Truy cập vào hosting SecureWeb, chọn Setting –> Chọn DNS Setting

2 2

Chọn chức năng ” DNS Setting ” trên tên miền chính

Bước 2 : Chọn ” Add new ” –> Sẽ hiện ra giao diện để quý khách cần cấu hình :

4 2

Bước 3 : Tiến hành sao lưu, hệ thống sẽ hiển thị Add DNS Record Success !!

3 2

1 số chức năng, thông báo sau khi cấu hình subdomain thành công.Chúc quý khách thao tác thành công !!

 

 

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4