Để tạo subdomain trong hosting chúng ta làm theo các bước sau đây :

Bước 1: Đăng nhập vào hosting Cpanel của mình tại TenTen 

Bước 2: Chúng ta  chọn mục Subdomains trong bảng giao diện

Bước 3: Sau khi click vào chúng ta sẽ tạo subdomain tenten.haybam.click theo hướng dẫn sau 

Bước 4: Chúng ta nhấn nút Creat để khởi tạo subdomain 

Lưu ý : sau khi tạo xong subdomain trong hosting bạn trỏ sudomain của tên miền về IP hosting của mình để sử dụng.

Chúc các bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM