Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người dùng đầu cuối (user) lại quên mật khẩu.

Với quyền admin, bạn có thể tiến hành reset password lại cho người dùng đó nhé

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị theo link: https://global.zshield.cloud/login

zshield

Bước 2: Chọn icon “Email” theo ảnh dưới đây.

mk1

Bước 3: Click vào icon trong Action như ảnh để thay đổi mật khẩu tài khoản email.

mk2

Bước 4: Nhập lại mật khẩu (password) cần thay đổi và nhấn Reset.

mk3

Chúc Quý khách thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4